Friday, 11 November 2011

Przysłowia Niemieckie

Alle Bäume versetzt man nicht starych drzew się nie przesadza
Alle Flüsse laufen ans Meer wszystkie rzeki płyną do morza
Alle für einen, einer für alle Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego
Alle guten Dinge sind drei. Do trzech razy sztuka.
Alle Wege führen nach Rom. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
Allen Leuten recht getan ist eine Kunst Wszystkim ludziom dogodzić jest sztuką.
Allen Menschen recht getan, ist eine Kunst die niemand kann Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodzil.
Aller Anfang ist schwer początki zawsze są trudne
Alles braucht seine Zeit. Wszystko w swoim czasie.
Alles hat sein Ende wszystko ma swój koniec
Alles hat siene zwei Seite wszystko ma dwie strony
Allzuviel ist ungesund Co za dużo to nie zdrowo
Alte liebe rostet nicht Stara miłość nie rdzewieje
Am Morgen erkennt man den Tag. Jaki ranek, taki dzionek.
An der Frucht erkennt man den Baum po owocach poznaje się drzewo
An seinem Umgang erkennt man den Menschen Poznasz człowieka po jego towarzystwie.
Andere Länder, andere Sitten. Co kraj, to obyczaj.
Anfangen ist leicht, Beharren ist kunst łatwiej zacząć, trudniej skończyć
Arbeit adelt. Praca uszlachetnia.
Arbeit schändet nicht Żadna praca nie hańbi.
Arm oder Reich, der Tod macht alle gleich. Bogaci czy biedni, przed Bogiem wszyscy są równi.
Auf eine dumme Frage gehört eine dumme Antwort na głupie pytanie głupia odpowiedź
Auf Regen folgt Sonnenschein. Po deszczu świeci słońce.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben Co się odwlecze, to nie uciecze.
Auge um Auge, Zahn um Zahn Oko za oko, ząb za ząb.
Aus den Augen, aus dem Sinn. Co z oczu to z serca (myśli).
Ausnahmen bestätigen die Regel Wyjątek potwierdza regułę.
Besser einen Spatz in der Hand, als eine Taube auf dem Dach. Lepszy wróbel w garści, niż gołąb na dachu.
Besser etwas als nichts lepszy rydz niż nic
Besser spät als nie. Lepiej późno niż wcale.
Blinder Eifer schadet nur co nagle to po diable
Blut ist dicker als Wasser krew nie woda
Borgen macht Sorgen dobry zwyczaj nie pożyczaj
Da ist guter Rat teuer Twardy orzech do zgryzienia.
Daheim ist daheim W domu najlepiej.
Das Alter soll man ehren starego trzeba szanować
Das Augen des Herrn füttert das Pferd pańskie oko konia tuczy
Das Ei will immer klüger sein als die Henne jajko chce być mądrzejsze od kury
Das Ende krönt das Werk koniec wieńczy dzieło
Das faß riecht nach dem ersten Wein czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość pachnie
Das Glück kommt über die Nacht Szczęśćie przychodzi nocą.
Das Lüge hat kurze Beine. Kłamstwo ma krótkie nogi.
Dem Glücklichen schlagt keine Stunde. Szczęśliwi czasu nie liczą.
Dem Mutigen gehört die Welt Do odważnych świat należy.
Den Freund erkennt man in der Not. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.
Den Kopf in den Sand stecken Chowaæ głowę w piasek.
Den Letzten beißen die Hunde. Ostatnich gryzą psy.
Den Teufel an die Wand machen Wywoływać wilka z lasu.
Der Abwesende hat immer Unrecht Nieobecni nie mają racji
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Niedaleko pada jabłko od jabłoni.
Der Appetit kommt beim Essen Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
Der Arme bleibt arm biedny zostanie biedny
Der dummste Bauer hat die groBten Kartofeln. Najgłupszy rolnik ma największe ziemniaki.
Der heute lacht, wird morgen weinen. Kto się dziś śmieje, jutro będzie płakał.
Der ist ein Narr, der arm lebt, um reich zu sterben Głupi jest ten, kto żyje w biedzie, by umrzeć jako człowiek bogaty.
Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Dopóty dzban wodę nosi dopóki ucho mu się nie urwie.
Der lebt nicht, der nur sich selber lebt. Kto żyje tylko dla siebie, ten nie żyje.
Der Mensch ist des Menschen Wolf Człowiek człowiekowi wilkiem.
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein Nie samym chlebem człowiek żyje.
Der Munde redet, wovon das Herz voll ist. Czego serce pełne, tym usta płyną.
Der Neid ist die schlimmste Krankheit Zazdrość, to najgorsza choroba.
Der Prophet gilt nichts in seinem Vaterland. Nikt nie jest u siebie prorokiem.
Der Schein trügt Pozory mylą.
Der Schüler übertritt den Meister Uczeń prześciga mistrza.
Der Zorn ist ein schlechter Ratgeber. Gniew jest złym doradcą.
Der Zweck heiligt die Mittel. Cel uświęca środki.
Die Angst macht Flügel strach dodaje skrzydeł
Die Augen sind der Spiegel der Seele oczy są zwierciadłem duszy
Die Dummen sterben nicht aus głupich nie sieją
Die Ersten werden die Letzten sein pierwsi będą ostatnimi
Die Furcht hat große Augen strach ma wielkie oczy
Die Geschmacker sind verschieden. Gusta są różne.
Die Katze man soll nicht im Sack kaufen. Nie kupuj kota w worku.
Die Liebe geht durch den Magen. Przez żołądek do serca.
Die Nacht bringt den Rat Noc przynosi radę.
Die Narren schwatzen viel, die Klugen schweigen still Głupi wiele mówi, mądry milczy.
Die Natur läßt sich nicht ändern Naturę trudno odmienić.
Die Rechnung ohne den Wirt machen Dzielić skórę na niedźwiedziu.
Die Wahrheit liegt in der Mitte. Prawda leży po środku.
Doof bleibt doof, da helfen keine Pille na głupotę nie ma lekarstwa
Doppelt gibt, schnell gibt. Kto szybko daje, dwa razy daje.
Drei Dingen ändern sich geschwind: Weib, Glück und Wind kobieta zmienną jest
Dümmer geht's immer głupi ma szczęście
Durch Fehler kann man lernen. Durch Schaden wird man klug. Na własnych błędach się człowiek uczy.
Durch Schaden wird man klug Mądry Polak po szkodzie.
Eile mit Weile. Śpiesz się powoli.
Ein böses Maul ist schärfer als ein Schwert Zła gęba ostrzejsza od miecza.
Ein Esel schimpft den anderen Langohr Przyganiać kocioł garnkowi, a sam smoli.
Ein gesunger Geist in einem

gesunder Körper w zdrowym ciele zdrowy duch
Ein jeder Mann ist Kaiser auf seinem Land. Na zagrodzie równy szlachic wojewodzie.
Ein Unglück kommt selten allein Nieszczęścia zwykle chodzą parami.
Eine Hand wäscht die andere Ręka rękę myje.
Einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby
Einen Schwalbe macht noch keinen Frühling. Jedna jaskółka nie czyni wiosny.
Eines anderen Fehler sind ein guter Lehrer człowiek uczy się na błędach
Einigkeit macht stark w jedności siła
Einmal ist keinmal raz jest nic
Eintracht baut das haus, Zweitracht rießt es nieder zgoda buduje, niezgoda rujnuje
Ende gut, alles gut Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
Erst besinn's dann beginn's. Najpierw pojąć potem zaczynać.
Erst besinn's, dann beginn's najpierw pomyśl, potem zrób
Es gibt kein Haus ohne eine Maus. Nie ma domu bez myszy.
Es ist nicht alles Gold, was glänzt Nie wszystko złoto, co się świeci.
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen Nikt się mistrzem nie urodził.
Es sind nicht in allen Muscheln Perlen, aber man muß sie alle durchsuchen Do każdej muszli zajrzeć trzeba, a nie w każdej siedzi perła.
Freunde erkennt man in der Not przyjaciół poznaje się w biedzie
Für morgen soll man nicht sorgen Nie myśl o jutrze.
Geld stinkt nicht pieniądze nie śmierdzą
Gelegenheit macht Diebe. Okazja czyni złodzieja.
Gleich und gleich gesellt sich gern Swój ciągnie do swego.
Gott gibt, Gott nimmt. Bóg daje, Bóg zabiera.
Heiße Bitte, kalter Dank. Gorąca prośba, zimne podziękowanie.
Hoffen und Harren macht manchen zum Narren Nadzieja jest matką głupich.
Hunde, die bellen beißen nicht Pies, który dużo szczeka nie gryzie.
Hunger ist der beste Koch. Głód to najlepszy kucharz.
Im dunkel ist gut munkeln jak ciemno to przyjemno
In der Kürze liegt die Würze. Mało słów, a dużo treści.
In der Nacht frißt der Teufel Fliegen Na bezrybiu i rak ryba.
In der Not frisst der Teufel fliegen W potrzebie diabeł muchy żre.
Irren ist menschlich Błądzenie jest rzeczą ludzką.
Je mehr der Mensch weiß, je mehr will er wissen Im więcej człowiek wie, tym więcej chce wiedzieć.
Jede Medaille hat zwei Seiten Każdy metal ma dwie strony.
Jeder Hans findet seine Grete. Swój swego znajdzie.
Jeder ist seines Gluckes Schmeid. Każdy jest kowalem własnego losu.
Jeder lebt nach seiner Art. Każdy żyje po swojemu.
Jeder soll sich an die eigene Nase fassen Nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy.
Jedes Ding hat seine Zeit każda rzecz ma swój czas
Jung gewohnt, alt getan. Czego siê Jaœ nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał.
Kein Acker ohne Disteln Nie ma rodu bez wyrodu
Kein Antwort ist auch eine Antwort milczenie oznacza zgodę
Kein Freud ohne Leid nie ma radości bez smutku
Keine Flamme ohne Rauch, kein Rauch ohne Feuer. Nie ma ognia bez dymu, nie ma dymu bez ognia.
Keine Flamme ohne Rauch. Nie ma dymu bez ognia.
Keine Nachricht, gute Nachricht. Brak wiadomości, to dobra wiadomość.
Keine Rose ohne Dornen Nie ma róży bez kolców.
Kleider machen Leute. Jak cię widzą, tak cię piszą.
Kommt Zeit, kommt Rat Jak przyjdzie pora, znajdzie się rada.
Lachen ist gesund Śmiech to zdrowie.
Lebe, als solltest du morgen sterben, und arbeite, als solltest du ewig leben. Tak rób, jakbyś miał wiecznie żyć, a żyj tak, jakbyś miał jutro umrzeć.
Leben und leben lassen. żyj i pozwól żyć.
Liebe deinen Nächsten Kochaj bliźniego, jak siebie samego.
Liebe macht blind. Miłość czyni ślepym
Male den Teufel nicht an die Wand. Nie strasz diabłem.
Man ändert sich oft und bessert sich selten. Człowiek często się zmienia, lecz rzadko na lepsze.
Man braucht nicht das ganze Meer auszutrinken, um zu wissen, daß das Wasser salzig ist Nie musisz wypić całego morza, aby się przekonać, że woda, która w nim płynie, jest słona.
Man darf nicht alles für bare Münze nehmen Nie trzeba wszytskiego przyjmować za dobrą monetę.
Man lernt nie aus Człowiek nigdy nie nauczy się wszystkiego.
Man muß auf das Beste hoffen und das Böse erwarten. Wierz w najlepsze, a oczekuj najgorsze.
Man muß das Leben eben nehmen, wie das Leben eben ist. Bierz życie takim jakie ono jest.
Man muss den Peltz nicht verteilen, ehe der Bär geschossen ist nie dziel skóry na niedźwiedziu
Man muß dreimal messen, ehe man einmal schneidet Dziesięć razy mierz, a raz tnij.
Man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Kuj żelazo, póki gorące.
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben Nie chwal dnia przed zachodem słońca.
Mit Speck fangt man Mause. Myszy łapie się na boczek.
Morgenstunde hat Gold im Munde. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
Narren haben gut Glück Głupi ma zawsze szczęście.
Neue Besen kehren gut Nowa miotła dobrze zmiata.
Not macht erfinderlich Potrzeba czyni wynalazki.
Ohne Arbeit kein Erfolg Bez pracy nie ma kołaczy.
Ohne Fleiß kein Preis Bez pracy nie ma kołaczy.
Ost und West daheim das Best wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej
Reden ist Silber, schweigen ist Gold Mowa jest srebrem, a milczenie złotem.
Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut Nie od razu Kraków zbudowano.
Scherben bringen Glück. Skorupy przynoszą szczęście.
Schmeide das Eisen, solange es heißist żelazo kuj póki gorące
Schmutzige Wäsche soll man zu Hause waschen. Brudy pierze się w domu.
Sie passen zueinander wie zwei alte Latschen. Podobni, jak dwie krople wody.
Spiele nicht mit Feuer nie igraj z ogniem
Steter Tropfen hahlt den Stern Kropla drąży skały.
Stille Wasser sind tief Cicha woda brzegi rwie.
Überall ist es schon

aber am schonsten ist es zu Hause Wszędzie dobrze ale w domu najlepiej.
Übung macht den Meister Praktyka czyni mistrza.
Verbotene Früchte sind süß zakazany owoc najlepiej smakuje
Verbotene Speise schmeckt am besten. Zakazane owoce smakują najlepiej.
Verschiebe nicht auf morgen, was du heute kannst besorgen Co masz zrobić jutro, zrób dziś.
Verstand ist das beste Kapital. Rozum, to najlepszy kapitał.
Viel im Munde, wenig in der Tat Mocny w gębie, ale nie w czynach.
Viele Köche verderben den Brei Gdzie kucharek sześć, tam nie ma, co jeść.
Viele zum Rat, wenige zur Tat Wielu do radzenia niewielu do czynu.
Vogel die am Morgen singen, fangt am Abend die Katze. Ptaki które rano śpiewają wieczorem złapie kot.
Vorsicht ist die Mutter der Weisheit Ostrożności nigdy za wiele.
Was Augen nicht sehen und das Ohr nicht hört, tut dem Herzen nicht weh czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal
Was der Mensch sät, das wird er ernten Jak kto pracował, tak będzie żniwował.
Was du nicht willst, dass man dir tut, das fug auch keinen ander zu. Nie czyń drugiemu tego co tobie nie miłe.
Was einer muß, das tut er mit Verdruß Co z musu, to z przykrością.
Was Hanschen nicht lernt, lernt Hans niemehr. Czego się Jasio nie nauczy tego Jan nie będzie umiał.
Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiB. Jeśli czegoś nie wiesz to nie rozmawiaj na ten temat.
Was man nicht ändern kann, muss man gedultig ertragen do wszystkiego można się przyzwyczaić
Was sich liebt, das neckt sich Kto się lubi, ten się czubi.
Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Kiedy kota nie ma w domu, myszy tańcują.
Wenn man den Esel nennt, kommt er gerannt o wilku mowa, a wilk tuż
Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.
Wer A sagt, muss auch B sagen Kto powiedział a musi powiedzieć b
Wer A sagt, muss auch B sagen. Kto powie A, musi powiedzieć B.
Wer am Morgen lacht, weint am Abend Kto się rano śmieje, ten popołudniu płacze.
Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada.
Wer ernten will, muss saen. Kto chce zbierać plony musi siać.
Wer Minuten spart, gewinnt die Stunden Kto oszczędza minuty, zyskuje godziny.
Wer neidet, leidet Kto zazdrości, ten cierpi.
Wer nicht alt werden will, muss sich jung hängen Kto nie chce być starym, niech się powiesi
Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen kto nie pracuje, niech nie je
Wer nicht hören will, muß fühlen. Kto nie chce słuchać, musi cierpieć.
Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang Kto nie kocha pieśni, wina i kobiety, jest całe życie głupcem, niestety.
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Do odważnych świat należy.
Wer sich entschuldigt, klagt sich an tłumaczą się tylko winni
Wer sich nicht satt essen kann, der kann sich auch nicht satt lecken czego się nie najesz, tego się nie naliżesz
Wer sich zuletz freut, freut sich am besten ten się śmieje, kto się śmieje ostatni
Wer sorgen hat hat auch Likör. Kto ma troski ma też Likier. (Kto ma pszczoły ma też miód.)
Wer sucht der findet. Kto szuka ten znajduje.
Wer Wind sat wird Sturm ernten Kto sieje wiatr zbiera burzę.
Wie der Meister, so der Lehrjunge Jaki mistrz, takim i uczeń się staje.
Wie die Arbeit, so der Lohn Jaka praca, taka płaca.
Wie die Faust aufs Auge passen Pasować jak pięść do nosa.
Wie die Frage, so die Antwort jakie pytanie, taka odpowiedź
Wie die Mutter, so die Tochter Jaka matka, taka córka.
Wie du mir, so ich dir Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.
Wie du mir, so ich dir jak ty komuś, tak on tobie
Wie gewonnen, so zerronnen łatwo przyszło, łatwo poszło.
Wie man sich bettet, so schläft/ liegt man Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.
Wissen ist Macht. Wiedza to potęga.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg Gdzie chęć, tam i droga.
Wo gehobelt wird, da fallen Spane. Gdzie się drwa rąbie tam wióry lecą.
Wo kein Klager ist, ist auch kein Richter. Gdzie nie ma adwokata nie ma też sędziego.

No comments:

Post a Comment